Tác giả: leemin1107

Cây hương đá là một biểu tượng tâm linh quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Nó không chỉ là nơi để thắp hương, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc khác. Cây hương đá là biểu tượng của sự kết nối giữa trời và đất, âm và dương, của sự thanh cao, trang nghiêm và của sự cầu mong bình an, may mắn. Ý nghĩa tâm linh của cây hương đá Cây hương đá là một loại hình hiện vật cổ độc đáo được ghi nhận tại nhiều đền chùa của người Việt. So với các loại hình…

Read More